Introduktion till Minröj

Tomt Minröjsbräde

Du tittar på det mystiska spelbrädet som är fullt av små rutor och siffror, och undrar: vad går det här spelet ut på? Vad ska jag göra? Hur spelar man? Den här artikeln kommer att besvara de här frågorna och förklara allt i detalj.

Först behöver du veta att man startar spelet genom att vänsterklicka med musen var som helst på spelbrädet. Sedan behöver du baserat på de siffror du ser lista ut var minorna ligger och säkra dem med flaggor, och upptäcka fler siffror för att hitta ännu fler minor. Med den här lilla introduktionen i åtanke, låt oss visa dig hur man löser ett Minröjsspel i praktiken.

Guide: hur spelar man Röj?

Minröj-nybörjarguide, steg 1

Så här börjar vanligtvis ett Minröjsspel: ett spelbräde med många fyrkanter. Vi kallar de här fyrkanterna för ”rutor”. Initialt är varje ruta täckt. Vi kan avtäcka en ruta genom att vänsterklicka på den. Om den avtäckta rutan döljer en mina så sprängs minan och vi förlorar. Som tur är döljer den första rutan som vi avtäcker aldrig en mina. För ditt första drag kan du välja vilken ruta du vill. Den här gången kommer vi att välja rutan i mitten: vi startar spelet genom att vänsterklicka på rutan som är markerad med en blå cirkel.

Minröj-nybörjarguide, steg 2

Det första draget öppnade upp ett stort område. Vi ser massor av tomma rutor i mitten av spelbrädet och två delar med täckta fält som omges av siffror: en del till vänster och en del till höger. Tack vare de här siffrorna kan vi avgöra vilka täckta fält som innehåller minor. Om vi exempelvis tar rutan som är markerad med en röd cirkel. Den har en 1:a inuti, vilket betyder att det finns exakt en mina någonstans runt om den. Totalt finns det åtta rutor runt om den. Sju av dem har redan avtäckts: de tre till vänster är tomma, och även den nedanför. Rutan till höger har en 2:a i sig och två rutor har 1:or: en ovanför och en i det nedersta högra hörnet till vår 1:a med röd cirkel. Eftersom de här rutorna är avtäckta kan de inte innehålla några minor. Den enda rutan som fortfarande är täckt är den uppåt till höger som är markerad med en blå cirkel. Det finns bara en mina runt 1:an i en röd cirkel och ett ställe som den kan gömma sig på: rutan som är markerad med en blå cirkel. Därför kan vi markera den här rutan med en flagga. Vi kan göra det genom att klicka på den med den högra musknappen.

Minröj-nybörjarguide, steg 3

Nu när vår första mina har hittats och vår första flagga har placerats kan vi använda de här senaste upptäckterna för att hitta närliggande rutor som inte döljer minor. Vi tar rutan som är markerad med en röd cirkel. Den här rutan har en 1:a i sig. Sex avtäckta rutor vidrör den: tre tomma rutor till vänster, en 1:a nedanför den, och två 2:or: en ovanför och en nedanför till höger. Dessutom vidrör två täckta rutor 1:an med en röd cirkel: en till höger, markerad med en flagga och en ovanför till höger markerad med en blå cirkel. Tankegångarna går enligt följande: bara en mina ligger intill rutan med en röd cirkel, och den här minan har redan flaggats till höger. Därför kan de kvarvarande omgärdande rutorna inte innehålla minor. Den enda kvarvarande täckta rutan är den med en blå cirkel. Eftersom den inte kan innehålla en mina kan vi avtäcka den genom att vänsterklicka på den.

Minröj-nybörjarguide, steg 4

Nu kan vi repetera draget som vi gjorde i steg två. Ta en titt på de två rutorna med röda cirklar. Båda innehåller 1:or. Båda har bara en intilliggande täckt ruta, markerad med en blå cirkel. Därför måste de två rutorna som är markerade med blå cirklar innehålla minor. Vi markerar dem med flaggor genom att högerklicka på dem.

Minröj-nybörjarguide, steg 5

Återigen efter att ha flaggat några minor kan vi titta efter rutor som inte innehåller minor. Låt oss fokusera på de två som är markerade med röda cirklar. Som tidigare har båda rutorna en 1:a och var och en har redan en flagga i det kringliggande området. Dessutom har var och en exakt en täckt ruta i dess område som inte har flaggats ännu. De här täckta rutorna är markerade med blå cirklar. Eftersom inga fler minor kan beröra 1:orna med röda cirklar kan rutorna med blå cirklar inte innehålla minor. Därmed kan vi vänsterklicka på båda för att avtäcka dem.

Minröj-nybörjarguide, steg 6

I det föregående steget avtäckte vi nya siffror. En av de här siffrorna är 2:an som är markerad med en röd cirkel. Den här 2:an har redan två minor runt om den: en nedanför och en ovanför till vänster. Därför kan det inte längre finnas några minor runt denna 2:a. Alla kvarvarande kringliggande täckta rutor kan säkert avtäckas. Det finns fyra sådana rutor: tre till höger och en ovanför 2:an i cirkeln. Vi kan vänsterklicka på alla fyra för att öppna dem.

Minröj-nybörjarguide, steg 7

En av rutorna som vi avtäckte i föregående steg var tom. Spelet öppnade automatiskt upp ett större område med tomma rutor och en del rutor med siffror. Nu kan vi fokusera på rutan med siffran 2 som är markerad med en röd cirkel. Eftersom det är en 2:a måste exakt två minor vidröra den. Och det finns exakt två intilliggande täckta rutor markerade med en blå ellips. De här två täckta rutorna måste innehålla minor, så vi kan placera flaggor på dem med höger musknapp.

Minröj-nybörjarguide, steg 8

Det här är steget då vi äntligen löser höger sida av spelbrädet. Vi kan se att en mina redan vidrör 1:an som är markerad med en röd cirkel – vi markerade den här minan med en flagga i föregående steg. Därmed kan det inte finnas några fler minor nära den här 1:an, inklusive i den täckta rutan som är markerad med en blå cirkel. Vi kan vänsterklicka på den här rutan för att avtäcka den.

Minröj-nybörjarguide, steg 9

Vänster sida av spelbrädet är mycket knepigare än den högra sidan. Det finns inga fler uppenbara drag där en siffra som 1 eller 2 är exakt matchad av de kringliggande täckta rutorna. Den här gången behöver vi verkligen tänka till. Vi tar en titt på 1:an i den lila cirkeln. Det måste finnas exakt en mina bredvid den. Två täckta rutor ligger bredvid den, markerade med en grön ellips. Därmed vet vi att det måste finnas exakt en mina inuti den gröna ellipsen, men vi behöver reda ut vilken av de två rutorna som faktiskt döljer minan. Låt oss nu ta en titt på 1:an i den blå cirkeln. Vi vet redan att det finns en mina inuti den gröna ellipsen. Ellipsen ligger alldeles bredvid 1:an med en blå cirkel, vilket betyder att andra täckta rutor runt den blåringade 1:an inte kan innehålla en mina. I det här fallet kan rutan med en röd cirkel inte innehålla en mina. Varför? För om den gör det, då har den blåringade 1:an två intilliggande minor: den ena i den röda cirkeln och den andra i den gröna ellipsen. Eftersom den gröna ellipsen otvivelaktigt innehåller en mina kan inte den röda cirkeln göra det. På grund av det kan vi klicka på rutan som är markerad med en röd cirkel för att avtäcka den.

Minröj-nybörjarguide, steg 10

Nu blir saker och ting mycket mer hanterbara. Vi kan snabbt avgöra att de två rutorna som är markerade med gröna cirklar måste innehålla minor. Varför? För det första på grund av 2:an som är inringad med blått. Bara två täckta rutor vidrör denna 2:a, så de här rutorna måste innehålla minor. För det andra, på grund av 3:an i den röda cirkeln. Den här 3:an har redan en angränsande flaggad mina. Den har också två intilliggande täckta rutor som måste dölja de kvarvarande två minorna. Därmed kan vi placera flaggor på de två rutorna som är markerade med grönt.

Minröj-nybörjarguide, steg 11

I det här steget ser vi två rutor med siffror som redan har tillräckligt med flaggor runt i kring dem. Låt oss ta en titt på 1:an och 2:an, båda i röda cirklar. Alla täckta rutor som vidrör de här två kan inte innehålla minor, så vi kan avtäcka dem säkert. Därför kan vi vänsterklicka på alla rutor som är markerade med blått.

Minröj-nybörjarguide, steg 12

Den här gången går vi tillbaka till minsökandet. Låt oss fokusera på rutan med en röd cirkel. Det bör finnas två minor runt om den. En nedanför den har redan hittats och flaggats. Den andra måste finnas i den enda kvarvarande täckta rutan som är markerad med en blå cirkel. Låt oss klicka på den här rutan med den högra musknappen.

Minröj-nybörjarguide, steg 13

Nu tar vi en titt på 1:an markerad med en röd cirkel. Den har redan en angränsande mina, så de andra täckta rutorna bredvid den – de som är markerade med en blå ellips – kan säkert avtäckas.

Minröj-nybörjarguide, steg 14

Ta en titt på räknaren i spelbrädets översta vänstra hörn. Just nu står det ”002”, vilket betyder att det finns två minor kvar att hitta på brädet. I det här steget ska vi hitta dem. Vi tar en titt på 1:an och 2:an i de röda cirklarna. Båda vidrör bara en täckt ruta, och båda indikerar att det måste finnas en till mina nära dem. Därmed måste de två kvarvarande minorna ligga dolda i rutorna som är markerade med blå cirklar.

Minröj-nybörjarguide, steg 15

Alla minor har markerats med flaggor, men spelet behöver ännu vinnas. Det beror på att villkoret för att vinna spelet är att avtäcka alla rutor som inte innehåller minor. Du behöver faktiskt inte använda flaggor om du kan komma ihåg var minorna ligger. Men det här är utmanande för mer avancerade spelare. I den här guiden använder vi flaggor, och för att vinna behöver vi vänsterklicka på de två kvarvarande täckta rutorna som är markerade med en blå ellips.

Minröj-nybörjarguide, steg 16

Se på bilden med det glada gula ansiktet i solglasögon högst upp på spelbrädet. Det indikerar att spelet är slut och du har vunnit. Titta sedan på räknaren i det översta högra hörnet av spelbrädet. Den visar hur lång tid det tog. ”231” betyder att det tog 231 sekunder att slutföra spelet. Det är inte ett särskilt bra resultat, men det här är en guide för nybörjare, så du behöver inte bekymra dig över det.

Om du vill kan du även se en videoguide på YouTube:

Mönster

Du har redan lärt dig grunderna. Nu vet du hur man hittar minor och platser där det inte finns minor. Men allt det här logiska tänkandet tar jättelänge! Ju mer du övar, desto snabbare kommer du naturligtvis att bli, men finns det ett sätt att spela riktigt snabbt?

Ja. När man spelar tillräckligt länge märker man att specifika siffermönster indikerar var minor ligger och var de inte kan vara. Med övning kan du lära dig de här mönstren utantill, och du kan känna igen dem allt snabbare. Efter ett tag handlar det inte om logiskt tänkande. Du ser några siffror och vet omedelbart var minorna ligger. Låt oss ta en titt på det mest tydliga exemplet: ”1:an i ett hörn”.

Mönstret ”1:an i ett hörn”, avmarkerat Mönstret ”1:an i ett hörn”, markerat Mönstret ”1:an i ett hörn”, löst

1:an i ett hörn är ett ”uppenbart” mönster som vi använt tidigare i guiden. Titta på den första bilden ovanför och försök identifiera alla 1:or som bara har en täckt ruta runt i kring. De är markerade med röda cirklar i den andra bilden. De här är ”1:orna i hörnen”. Vi vet redan att en mina måste finnas i den enda tillgängliga täckta rutan som ligger intill var och en av dem. Platserna för de här minorna är markerade med bomber i den tredje bilden.

1:an i ett hörn är ett uppenbart mönster eftersom man snabbt lär sig det. Efter att ha lärt sig de grundläggande dragen behöver man snart inte längre göra det steg för steg: titta efter 1, räkna alla tillgängliga täckta rutor och tänka ifall siffrorna matchar. Du tittar på spelbrädet och kan omedelbart se alla 1:orna i hörnen, och vet att du ska placera flaggorna bredvid dem. Så här fungerar mönster.

Det populäraste men mindre tydliga mönstret är 1-2-1-mönstret. I det här mönstret finns det en 1:a, en 2:a och en 1:a, bredvid varandra i den specifika ordningen. Om du ser ett sådant upplägg finns det två minor bredvid 1:orna, vid 2:ans hörn. Alla flaggor som redan är placerade nära de här siffrorna påverkar mönstret och bör subtraheras innan du avgör om det här verkligen är ett 1-2-1-mönster eller inte. Därför ser man ibland en 1:a och en 2:a och en 1:a som inte är ett 1-2-1-mönster, och ofta har man olika siffror som utgör ett 1-2-1-mönster. Det låter inte särskilt enkelt, så låt oss gå igenom några exempel.

Mönstret 1-2-1, exempel 1, avmarkerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, markerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, löst

Vi tar och tittar på en del av spelbrädet i den första bilden. Det här är en del av brädet direkt efter det öppnande draget. I den här öppningen kan vi se två 1-2-1-mönster, ett som ligger horisontellt och ett vertikalt. De här 1-2-1-mönstren är markerade med röda ellipser i den andra bilden. En avancerad spelare kan titta på det här och omedelbart veta var minorna är: det finns en mina i 2:ornas båda täckta hörn, och inga fler minor vidrör 1-2-1-mönstret. Minornas platser visas med bomber i bilden till höger. Fyrkanterna där det inte finns några minor visar överkryssade bomber.

Mönstret 1-2-1, exempel 1, avmarkerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, markerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, löst

Ibland öppnar det första klicket upp ett område med en uppsättning siffror som frustrerar nybörjarspelare. Ett exempel visas ovan till vänster. Det finns inga 1:or i hörnen, så det är inte direkt uppenbart var minorna kan vara. Åtminstone för en nybörjarspelare. En avancerad spelare känner omedelbart igen 1-2-1-mönstret som är markerat med en röd ellips i den andra bilden. Med det här mönstret finns det alltid två minor som ligger bredvid 1:orna eller i 2:ans hörn; inga fler minor vidrör det här mönstret. Det här visas i den högra bilden: minsymbolen visar minornas platser och en överkryssad mina visar var minorna inte kan vara. Spelaren kan säkert placera flaggor på den förstnämnda symbolens platser och vänsterklicka på rutorna som är markerade med det sistnämnda.

Mönstret 1-2-1, exempel 1, avmarkerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, markerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, löst

Här har vi ett 1-2-1-mönster även om siffrorna är 2-2-2. Det beror på att det finns minor bredvid de två yttre tvåorna. När det finns en flagga som angränsar till en siffra kan vi subtrahera 1 från den här siffran och tänka på det som att den får ett nytt värde och minan inte existerade. Istället för 2-2-2 ger subtraktionen 1-2-1 här och minorna ovanför och nedanför mönstret ”existerar inte”. Som ett resultat vet en avancerad spelare omedelbart att det finns två minor: en till höger om den övre 2:an och den andra till höger om den nedre 2:an. Alla andra täckta rutor som vidrör mönstret är fria från minor. Det här visas i den sista bilden: vi kan flagga två minor (markerade med bomber) och vänsterklicka på de tre andra rutorna (som är markerade med överkryssade bomber) eftersom det inte finns några minor där.

Mönstret 1-2-1, exempel 1, avmarkerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, markerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, löst

Det här är ett annat exempel på ett 1-2-1-mönster som uppkommit från olika siffror efter att ha övervägt befintliga flaggor. Här har vi 2-2-1, men flaggan ovanför den första 2:an minskar den till 1, så vi har 1-2-1. Det gör att vi snabbt kan hitta två minor och två minfria platser.

Mönstret 1-2-1, exempel 1, avmarkerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, markerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, löst

Här är situationen ännu mer komplicerad eftersom två flaggor vidrör ett 3-3-1. Efter att ha beaktat de här två flaggorna minskas mönstret till 1-2-1. Båda flaggorna ligger bredvid den övre 3:an, så vi behöver subtrahera 2 från den här 3:an. Den lägsta flaggan är också bredvid den lägsta 3:an, så vi subtraherar 1 från denna 3:a. Som ett resultat har vi (3-2), (3-1) och 1 ⇒ 1-2-1. Det här indikerar att det finns två minor: en till höger om den övre 3:an och en till höger om 1:an längst ner. Andra täckta rutor som angränsar till mönstret döljer inte några minor.

Mönstret 1-2-1, exempel 1, avmarkerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, markerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, löst

Det här är en simpel och vanlig situation. Ett 1-3-2 bredvid spelbrädets gräns minskas till ett 1-2-1 genom en närbelägen flagga.

Mönstret 1-2-1, exempel 1, avmarkerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, markerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, löst

I det här exemplet ser vi hur en enda flagga kan påverka alla tre siffror och ändra mönstret från ett 2-3-2 till ett 1-2-1.

Mönstret 1-2-1, exempel 1, avmarkerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, markerat Mönstret 1-2-1, exempel 1, löst

I det sista exemplet för 1-2-1-mönstret ser vi tre minor som förändrar ett 2-3-3 till ett 1-2-1. Som ett resultat hittar vi två minor och tre rutor som inte innehåller minor.

Hur vet vi att det här är rätt? Hur vet vi att minorna finns här och inte på andra platser i alla ovannämnda fall? Man kan lista ut det genom att göra ett logiskt resonemang. Låt oss anta att det finns en mina bredvid 2:an i mitten (se på det första vertikala exemplet som referens). Men det bör finnas två minor bredvid en 2:a. Så var är den andra minan? Det finns en 1:a ovanför och nedanför 2:an i mitten, och de har båda redan en flaggad mina. Därför går det inte att placera en mina i mitten. Minor måste dela en gräns med den översta 1:an och den nedersta 1:an. Och eftersom det här är 1:or och de bara kan ha en mina som vidrör dem innehåller ingen av de andra täckta rutorna runt om dem några minor.

Det finns ett annat relativt vanligt mönster som är värt att lära sig från början: 1-2-2-1. Likt 1-2-1 kan 1-2-2-1 lösas med logik. Men lösningen är tvärtom. För 1-2-1 är lösningen bomb-tom-bomb, men för 1-2-2-1 är det tom-bomb-bomb-tom. Med andra ord, i 1-2-1 har vi minor bredvid 1:or och i 1-2-2-1 har vi minor bredvid 2:or.

Mönstret 1-2-2-1, exempel 1, avmarkerat Mönstret 1-2-2-1, exempel 1, markerat Mönstret 1-2-2-1, exempel 1, löst

Här ser vi ett vertikalt 1-2-2-1-mönster. Det finns två minor bredvid de två 2:orna, men andra platser som vidrör mönstret innehåller inga minor.

Mönstret 1-2-2-1, exempel 1, avmarkerat Mönstret 1-2-2-1, exempel 1, markerat Mönstret 1-2-2-1, exempel 1, löst

Efter att vi beaktat en flagga här ser vi ett 1-2-2-1-mönster. Minorna ligger ovanför de två 2:orna och rutorna ovanför 1:orna innehåller inte några minor.

Mönstret 1-2-2-1, exempel 1, avmarkerat Mönstret 1-2-2-1, exempel 1, markerat Mönstret 1-2-2-1, exempel 1, löst

Det här är en liknande situation. En flagga minskar ett 1-2-2-2-mönster till ett 1-2-2-1-mönster.

Mönstret 1-2-2-1, exempel 1, avmarkerat Mönstret 1-2-2-1, exempel 1, markerat Mönstret 1-2-2-1, exempel 1, löst

I det sista exemplet ser vi en flagga som förändrar två siffror: 2-3-2-1 förändras till 1-2-2-1 eftersom flaggan vidrör både 2 och 3.

Det finns många fler mönster, en del av dem är populära, en del är sällsynta, en del väldigt användbara och en del är ganska värdelösa. Om du vill veta mer om Minröjsmönster kan du läsa Mönsterguiden på webbplatsen Authoritative Minesweeper eller Strategiguiden på Minesweeper Wiki (båda på engelska).

Tips och tricks

Okej. Nu vet du hur man använder logik för att lösa Minröj. Och du känner till en del mönster så att du kan spela snabbt. Men finns det några tricks för att spela ännu snabbare? Svaret är: ja.

Frågetecken – inaktivera det. Den här funktionen fanns i det ursprungliga Minröj, så det finns ofta även i nyare versioner av kompatibilitetsorsaker. För erfarna spelare är det dock helt värdelöst. Ett högerklick bör placera en flagga eller ta bort den, ingenting annat.

Ackordklick – hittills har vi pratat om att använda den vänstra musknappen på en täckt ruta för att avtäcka den och använda den högra musknappen på en täckt ruta för att placera en flagga. Men det finns även andra möjliga klick. När du vänsterklickar på en siffra som redan omges av det motsvarande antalet flaggor (exempelvis en 3:a med 3 flaggor bredvid den), då kommer alla omgivande täckta rutor att avtäckas. Du kan använda den här funktionen för att öppna flera täckta rutor med ett klick istället för flera klick.

Spela med tangentbordet – det går också att spela med båda händerna. Placera bara din mus över en täckt ruta och tryck på mellanslag för att placera/ta bort en flagga eller enter för att avtäcka rutan. Genom att trycka på mellanslag eller enter ovanför en ruta med en siffra öppnas alla intilliggande täckta rutor upp om ett lämpligt antal flaggor redan har placerats.

Inga flaggor – en del spelare föredrar att inte placera flaggor. Det här betyder att de klickar mindre när man spelar, så deras hastighet kan potentiellt öka. Det kan debatteras om det här i praktiken resulterar i ett snabbare spel eftersom man behöver komma ihåg vilka platser som minorna ligger på, och man kan inte klicka på siffrorna för att öppna flera täckta rutor samtidigt. De mest avancerade spelarna placerar ibland flaggor här och där, där de tror att det är hjälpsamt, men mestadels använder de inte flaggor.

Överljudsläge – en del Minröjskloner låter spelaren spela med bara en mus, men utan att klicka. Hur är det möjligt? När du håller din muspekare över en täckt ruta, så flaggar du den automatiskt. När du håller din muspekare över en ruta med en siffra kommer alla intilliggande täckta rutor automatiskt att avtäckas, så länge antalet flaggor runt om rutan matchar siffran inuti rutan. Det här kräver samma logiska tänkande som det vanliga spelet men det gör spelet mycket snabbare. Anledningen är att istället för att klicka bestämmer du dig för var du placerar flaggor och vilka rutor som du ska avtäcka genom att bara röra din pekare över skärmen. Tyvärr finns den här funktionen inte i den här versionen av Minröj online. Men du kan hitta den i andra kloner av det här spelet, exempelvis på minesweeper.us.

Det finns ett till viktigt tips som inte är relaterat till hur snabbt man spelar, men som är väldigt viktigt att komma ihåg, särskilt för nybörjarspelare. När du av misstag placerar en flagga fel som leder till att du spränger en mina och förlorar, då visar spelet dig ditt fel. Den felaktigt placerade flaggan markeras med en överkryssad mina. Många antar felaktigt att en överkryssad mina är där minan ska vara. Se följande exempel.

Ett Minröjsbräde med en felaktigt placerad flagga

Vad hände här? Spelaren placerade tre flaggor rätt längs den vertikala 2-3-2-följden. De här flaggorna visas ännu som flaggor. Men sedan placerade spelaren en flagga ovanför 2:an. Det fanns ingen mina där (tänk tillbaka på 1-2-1-mönstret), så flaggan sattes felaktigt. Nu är den markerad med en överkryssad bomb. Bomben med en röd bakgrund till vänster är rutan som spelaren avtäckte och sprängde på grund av att den innehöll en mina. Många spelare tittar på en sådan bild och ser två minor som berör en 1:a: bomben med en röd bakgrund och den överkryssade bomben. De här spelarna tror att det är något fel med spelet eftersom det finns två minor bredvid en 1:a. Men det här stämmer inte, det finns bara en mina bredvid 1:an, och spelet fungerar perfekt.

Fastna i spelet

I klassiska Minröj placeras minor slumpmässigt. Som ett resultat finns det inte alltid någon garanti för att man kan lösa spelet med enbart logik.

Så här kan man fastna i Minröj.

Många erfarna spelare är väldigt bekanta med sådana situationer, vilket framkallar tårar av frustration, återkommande mardrömmar eller ibland även milda fall av PTSD. I det här exemplet löste spelaren nästan ett Minröjsbräde efter ett långt, ansträngande spel på svårighetsgraden Avancerad inom en hyfsad tid. Och nu behöver hen gissa var den sista minan är i det sista draget. Båda rutorna som är markerade med en röd ellips löper lika stor risk att dölja en mina, och oavsett spelarens skicklighet förminskas därmed spelets utgång till en slantsingling. Det här är särskilt frustrerande för mindre erfarna spelare eftersom det för dessa tar mycket tid och ansträngning att lösa svårighetsnivån Avancerad. Och i slutändan är all den här tiden och ansträngningen förgäves på grund av otur.

Detta kommer kanske inte att ske, kommer att ske en gång eller flera gånger under ett spel. Ifall man behöver gissa under ett spel handlar om otur, och ju större brädet är, desto oftare händer det. På svårighetsgraden Avancerad kan en spelare även behöva gissa fyra gånger eller fler. Om varje gissning är en slantsingling (det är inte alltid det, men låt oss hålla det simpelt), då är chansen att lösa spelet samma som chansen att få krona fyra gånger i rad, vilket är mindre än 10 %. Om man fördubblar brädets storlek fördubblas det förväntade antalet gissningar. Därför är stora Minröjsbräden sällsynta. Att spela dem är för frustrerande eftersom flera gissningar minskar dina chanser att vinna till praktiskt taget noll, oavsett din skicklighet.

Går det att lösa det här problemet? Ja. Problemet med att behöva gissa förekommer i nästan alla versioner av Minröj, men inte i vår. I vår version av Minröj finns spelläget som heter ”Rent intellekt”. När man spelar spelet i det här läget genererar spelet alltid brädet för att vara deterministiskt lösbart. Det innebär att du aldrig behöver gissa var minorna är, och du kan lösa spelet genom att enbart använda logik. Hur är det möjligt? När ett nytt spelbräde skapas kontrollerar spelmotorn ifall det är möjligt att lösa det här brädet utan att gissa. Om det är omöjligt ändrar spelet brädet, kontrollerar det på nytt och så fortsätter cykeln tills spelet hittar ett bräde som kan lösas utan gissningar. Spelläget ”Rent intellekt” är valt som standard, så du behöver inte påbörja ditt Minröjsäventyr och oroa dig över att fastna. Det här spelläget är också anledningen till varför svårighetsgraderna Övermänsklig och Utomjording finns tillgängliga i vårt spel. Vi rekommenderar även svårighetsgraden Gudalik på minesweeper.us om du vill ha ett riktigt gigantiskt bräde.

Hur snabbt spelar andra?

Om du är en nybörjarspelare kanske du undrar vad en hyfsad tid för att lösa var och en av svårighetsgraderna är. Du kan se dig som en bra spelare om du har som mest 10 sekunder på svårighetsgraden Nybörjare, 60 sekunder på Medel och 240 sekunder på Avancerad. För att se dig som väldigt bra bör du behöva 6 sekunder för Nybörjare, 40 sekunder för Medel och 100 sekunder för Avancerad.

Här nedan är några videor där du kan se hur andra spelar. Observera att det här fortfarande är en vardaglig spelarnivå, inte professionell.

På svårighetsnivån Nybörjare:

På svårighetsnivån Medel:

På svårighetsnivån Avancerad:

På svårighetsnivån Övermänsklig:

På svårighetsnivån Utomjording:

Vad gäller professionella spelare är världsrekorden enligt följande: 1 sekund på svårighetsgraden Nybörjare, 6 sekunder på Medel och 27 sekunder på Avancerad. År 2022 är tiderna närmare bestämt 0,49 sekunder för svårighetsgraden Nybörjare, 5,80 sekunder på Medel och 26,59 sekunder på Avancerad.

Mer information

Om du är intresserad av att lära dig ännu mer om Minröj hittar du mer information här: